Dokumenty związane z umową i usługami powinny zostać przygotowane w przystępny dla Ciebie sposób. Masz prawo do faktur, umów i instrukcji obsługi Twojego urządzenia, które będziesz mógł odczytać. W zależności od Twoich potrzeb dokumenty powinny zostać przygotowane we właściwy sposób:

  • w alfabecie L. Braillea
  • w wersji cyfrowej, którą odczyta Twój program asystujący
  • w wersji z dużą czcionką

Zwróć uwagę, że nie wszystkie dokumenty możesz otrzymać od ręki. Operator ma 30 dni na ich przygotowanie, dlatego wcześniej powinieneś poinformować operatora o potrzebie otrzymania dokumentów w dostępnym dla Ciebie formacie.

Dokument - faktura