* Wymóg wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 2016 r.

Fundacja Widzialni

Szczegółowe wymagania określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 26 marca 2014r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 464).

Orange