Zawierając umowę o świadczenie usług telefonicznych masz prawo otrzymać telefon, tablet lub inne urządzenie dostosowane do Twoich potrzeb. Wśród urządzeń w ofercie operatora muszą znajdować się takie, które możesz samodzielnie obsługiwać, bez pomocy innych osób.

Wyjątkiem jest konfiguracja, pierwsze uruchomienie urządzenia. Jeśli nie możesz dokonać jej samodzielnie, masz prawo uzyskać pomoc od pracownika operatora.

Urządzenie powinno być dostosowane do rodzaju Twojej niepełnosprawności:

  • Jeśli jesteś osobą niewidomą lub słabowidzącą Twój telefon powinien umożliwić Ci samodzielne wybranie numeru. Jeżeli jest to Smartfon, model dotykowy lub inne urządzenie z rozbudowanym menu powinno posiadać oprogramowanie asystujące, czytnik ekranu, lupę, które umożliwią samodzielną obsługę, wykonywanie połączeń, odbieranie i czytanie krótkich wiadomości tekstowych.
  • Jeśli jesteś osobą słabosłyszącą Twoje urządzenie powinno posiadać wzmacniacz słuchawkowy lub pętlę indukcyjną.
  • Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością ruchową Twoje urządzenie powinno umożliwiać Ci co najmniej szybkie wybieranie numeru.

Telefon komórkowy